Telemarketing ger nya affärsmöjligheter

Telemarketing ger nya affärsmöjligheter

Ett jämnt och bra och förutsägbart kundinflöde är alla företagares drömscenario. Man vet med ganska bra säkerhet vad som ska göras efter det nuvarande uppdraget tar slut. Det är detta vi på Bisfront hjälper våra kunder med. Med hjälp av avancerad Telemarketing sköter vi den tidskrävande och jobbiga processen med att hitta dessa nya kunder. Med en bred branscherfarenhet kommer vi också med viktig input till kunderna om var dessa kunder är någonstans. Det är ofta målgrupperna helt kan ändras från den ursprungliga idén. Som våra kunder själv säger det ”Ni har lyft upp begreppet Telemarketing till en helt ny nivå”!

Vi bokar in kvalitativa affärsmöten som våra kunder sedan går på. Ni som kunder är experter på er kärnverksamhet. Vi på Bisfront är experter på att förstå och förmedla era tjänster och produkter ut till de ansvariga inköparna på bolagen. Med hjälp av långsiktig Telemarketing får våra kunder ett bra och jämt men framförallt mätbart inflöde av nya kunder.

När man anlitar oss på Bisfront har man förstått värdet av bra mötesbokning. En kampanj ser inte bara till att man får bra affärsmöten. Man rör dessutom upp mycket damm på marknaden. Man ser till så att hundratals beslutsfattare får upp öron och ögon för ens företag och tjänster, man etablerar många nya kontakter, skickar ut mycket material till kunderna – allt för att i ett senare skede följa upp på detta på ett professionellt sätt och se till att slå till på affärsmöjligheterna.

Som kund känner ni säkert igen er i situationen att ni har så mycket att göra och att det som enklast flyttas ned i prioritet är just nykundsbearbetningen. Detta leder ju till ett minskat inflöde av kunder vilket kan få katastrofala konsekvenser när det nuvarande uppdraget är slutfört eller liknande. Därför är det alltmer vanligt att företag använder sig av Telemarketing för att inte hamna i den situationen. Dock är det viktigt att man väljer rätt leverantör av Telemarketing. Vi på Bisfront kan med stolthet säga att vi är det ledande bolaget i Norden – detta hört av våra kunder!

För mer information om oss, våra tjänster och våra kunder gå in på vår hemsida www.bisfront.se eller ring oss på +46 8 660 17 70

No related posts.