Tekniker för att minska vattenburet radon.

Om ett test visar att ditt lokala vatten är förorenat av radon måste det renas.
Luftning och absorption är de två huvudsakliga teknikerna som används för att avlägsna radon från vatten. Detta är ingen sanering du kan göra det själv. För att minska förekomsten av radon från en större samling vatten används en metod där vattnet sprutas ned genom en
cistern så att det sipprar ned på ett material av plats. Luft pumpas därefter in i packningen
och radonen kan med den ledas in i en annan cistern. Luften med radongasen avlägsnas från
cisternen och vattnet är därmed renat. En annan metod för luftning är att spruta in luft
direkt i vattnet eller att använda en vattenfallsliknande konstruktion som tillsammans med
kraftig ventilation avlägsnar radongasen. Att arbeta med absorption är också en
saneringsteknik. Man använder då granulärt aktivt kol för att absorbera radongaserna. Kolet
mättas med radon efter en viss tid och vattnet är då sanerat. För att säkerställa kontinuerlig
sanering av vattnet, måste det aktiva kolet bytas ut eller regenereras genom rengöring med
ånga. Detta är dock inget arbete man bör göra själv utan med hjälp av fackmän inom
radonsanering.
Även ditt hus kan vara radonförgiftat och kan behöva saneras. Du kan kontakta ett företag eller köpa in egen mätutrustning, så kan du ta reda på om du har för höga halter av radon i ditt hem. Dock bör du definitivt anlita ett kompetent företag för att göra själva saneringen. Det är – precis som med vattnet – inget man kan göra som privatperson.
Kanske vill du nu få veta vart man ska gå på nätet för att läsa mer om radonsanering. Ett mycket bra tips för dig – om du är intresserad – är att du går in på www.radonsanering.nu och läser vidare där.

No related posts.