Mögelsanering av källare och krypgrund

För att sanera källaren behöver du spraya golv, väggar och tak med Micro Balance EC3 mögelkoncentratlösning. Låt lösningen torka. Upprepa. Du bör kontrollera dina resultat genom att genomföra mögeltest. För behandling av krypgrund behöver du först få en professionell bedömning av problemet. Alla fuktläckor och fuktskador bör avhjälpas från utsidan, inte från insidan. För en tillfällig lösning, installera ett ventilationssystem så att luften cirkulerar över grunden. Var noga med att ventilationssystemets uppsamlingsbehållare töms i ett område som du inte använder. Lysrörsbelysning kan installeras och påverka fukthalten. Om du tätar krypgrunden är det absolut nödvändigt att det görs av en erfaren yrkesman som är utbildad i människors miljö och hälsa. Görs det på fel sätt betyder det en förlust av både tid och pengar samt ännu mer påverkan av inomhus- såväl som utomhusmiljön. Använd endast en yrkesman som är utbildad i förebyggande av luftburna föroreningar som påverkar människors hälsa. De kan hjälpa dig då de är pålitliga konsulter för alla miljö- och hälsofrågor. Handlar det om ett svårare fall kan det bli aktuellt med en större mögelsanering, vilket inte är möjligt att göra som privatperson. Då får du anlita en firma med särskilda resurser: verktyg, saneringstält och duschar. Personalen är då särskilt utbildad för sin uppgift och de strikta rutiner som satts upp i samband med mögelsanering.

Har du blivit lite intresserad? Har du kanske lust nu att läsa mer om mögelsanering? Du hittar nog allt du behöver veta om mögelsanering om du surfar in på www.mögelsanering.biz och läser. Bland annat hittar du en mängd artiklar som på olika sätt handlar om mögel och mögelsanering, samt hur du ska gå till väga för att bli av med problemen. Då får du ett litet hum om det är något du kan åtgärda själv, eller behöver hjälp med.

No related posts.