Asbest och mesoteliomlarm: EPA övervakar asbestsanering i Libby

Vi måste vara medvetna om asbestförorening och dess frågor kring sanering. Låt oss därför
dela en berättelse från ett klubbhus någonstans i Montana, i USA. Klubben fick städa upp förorenat smuts med handledning från EPA då oron om asbestförorening höjdes. Smutsen hade tydligen förorenats med vermikulit, en naturligt förekommande mineral som innehåller asbest. Saneringen pågår för närvarande vid Cabinet View Country Club i Libby, en stad som är känd för sina förödande problem med asbestsjukdomar. Det har rapporterats att
projektet kommer att kosta 1,8 miljoner dollar.
EPA-tjänstemän säger att arbetarna tar bort asbest underifrån på gräsplaner och uteplatser
och arbetare på platsen har setts bära skyddsdräkter och skyddsutrustning. Dessa
försiktighetsåtgärder måste vidtas eftersom asbestexponering kan orsaka allvarliga
hälsoproblem, såsom mesoteliomcancer.
Förr användes det ofta i ett antal produkter, nu är vermikulit begränsat i ett försök att
begränsa asbestexponering. En gammal vermikulitgruva i Libby, som ägs och drivs av WR
Grace & Co, har gjort hundratals invånare i Libby sjuka. Libbygruvan var källan till mer än 70
procent av all vermikulit som såldes i USA 1919-1990.
Mesoteliom drabbar 2 000 till 3 000 människor i USA varje år och ännu fler utomlands.
Instanser av mesoteliom och andra asbestrelaterade sjukdomar har stigit brant i Libby
under de senaste åren. Med rätt saneringsåtgärder kan det säkerligen hjälpa människorna i
Libby.
Även i Sverige är asbest ett problem som behöver tas på allvar, och asbestsanering måste göras om det förekommer asbest någonstans. Se därför till att du får ordentlig hjälp och anlita en professionell firma som verkligen kan detta.
Blev du intresserad att ta reda på mer om asbestsanering, då behöver du en bra sida att
besöka? Du kan läsa allt du behöver veta, och mycket mer, om du går till hemsidan
www.asbestsanering.me och läser vidare.

No related posts.